אחריות סביבתית

 
מאז נוסדה בשנת 2002, פועלת חברת אקו- אויל תחת קו מנחה של אחריות סביבתית בחשיבות עליונה. בהיותה מהחברות המובילות בתחום, מטפלת אקו אויל בכמות פסולות גדולה ומשרתת את רוב התעשייה ובתי העסק בצפון הארץ ובמפרץ חיפה.

המפעל עובד במערך טכנולוגי מגוון המאפשר טיפול בקשת רחבה של זרמי פסולת תעשייתית. צוות העובדים במפעל אמון באופן שוטף על ייעול ופיתוח תהליכי מחזור הפסולות השונות שמגיעות, במטרה להשיב כמות גדולה ככל הניתן תוך שימוש מועט באנרגיה.

החברה פועלת לפי היתרי קליטה ופליטת מזהמים מוגדרים המבוקרים דרך קבע באמצעות מערכת בקרה פנימית מתקדמת וכן ביקורת חיצונית מטעם המשרד להגנת הסביבה.

מתוקף פועלנו תחת אישור מנהל רוחבי של המשרד להגנת הסביבה, אנו מצליחים בהשגת מטרתנו העיקרית ליצירת נגישות ושיתוף פעולה עם יצרני פסולת רבים שלא היו נכונים לכך בעבר. שיתוף פעולה מסוג זה תורם לצמצום הזיהום הסביבתי בפסולות מסוכנות.

אחראי מטעם המפעל יואב טואג לחץ על יצירת קשר