טבלת חומרים מסוכנים

 
 

 
להלן רשימת החומרים המסוכנים שמפעלנו קולט
 
במידה ותרצו אינפורמציה לגבי ייעוץ סביבתי פרטני בנוסף לחומרים שאנו מטפלים ומפנים, תוכלו להתרשם לגבי השירותים הסביבתיים שאנו מספקים.

 

טבלת חומרים שפכים מינרליים ואמלוסיות

 
טבלת חומרים מסוכנים-קליטה במפעל
 

טבלת חומרים מסוכנים אנאורגניים

 
טבלת חומרים מסוכנים הנקלטים במפעל-אקו אויל
 
טבלת חומרים מסוכנים
 
טבלת חומרים מסוכנים הנקלטים במפעל-אקואויל
 
טבלת חומרים מסוכנים הנקלטים במפעל
 
ניתן להזמין שירות לקליטת חומרים מסוכנים עם מענה מהיר דרך טופס צור קשר, לפרטים נוספים על חומרים מסוכנים שהמפעל מטפל לחצו כאן