להלן רשימת החומרים המסוכנים שמפעלנו קולט
במידה ותרצו אינפורמציה לגבי ייעוץ סביבתי פרטני בנוסף לחומרים שאנו מטפלים ומפנים, תוכלו להתרשם לגבי השירותים הסביבתיים שאנו מספקים.