טיפול בשפכים

 
 
אקולוגיה מבוססת על מושגים כמו סביבה טבעית ושמירה על איכות הסביבה. יחד עם זאת, יש גם משמעות מעשית לשילוב של אקולוגיה בחיי היום יום. את הדוגמא הטובה ביותר לכך ניתן לראות בקשר הברור בין אקולוגיה וטיפול בשפכים. למרות שמדובר על תהליך טכני בו מתמקדים בהוצאת מזהמים מתוך מי הביוב והשפכים השונים, הטיהור מייצג מגמה עקרונית של הגברת המודעות לחשיבות של אקולוגיה.

המטרה העיקרית של טיהור שפכים היא לייצר סביבה בטוחה מפסולת נוזלית או מוצקה. סביבה כזו היא הבסיס של אקולוגיה מודרנית ולכן היא אינטרס משותף של אזרחים, גופים פרטיים, ארגונים ציבוריים, משרדי ממשלה ועוד. במונחים של אקולוגיה, יצירת סביבה בה שפכים עוברים טיהור ולאחר מכן משמשים לצרכי השקיה בחקלאות או לטובת הזרמה לנחלים היא רק בונוס. הדגש מבחינה אקולוגית הוא על צמצום ניצול משאבי כדור הארץ ועל שמירה על איכות הסביבה.
 

כדי להמשיך ולשלב בין אקולוגיה וטיפול בשפכים יש צורך בהקפדה על מספר כללי מפתח:

 
 
 
• שימוש במתקן טיהור שפכים
• הפעלת בריכות חימצון
• הקמת מרבדי קנה ואגנים ירוקים לטיהור אקולוגי
• חיסכון ושמירה עלהמים• שיקום ושימור נחלים
• ביצוע ביקורות שוטפות במתקן טיהור שפכים
 
טיפול בשפכים - אקו אויל
 

המחקר האקולוגי

 
המחקר בתחום האקולוגיה נשען על עקרונות של גורמים סביבתיים, בתי גידול וגומחה, יחסי גומלין בין אורגניזמים וגם גלגולי אנרגיה חומר. תחום המחקר הזה עולה בקנה אחד עם העניין שלמכוני טיהור וטיפול בשפכים. הסיבה לכך היא כאמור האינטרס המשותף של הגורמים המעורבים, כמו גם הבנה של חיוניות הנושא. אין צורך להמתין לעתיד על מנת ליישם את הטכנולוגיה הקיימת ולהמשיך לטפל במקומות המים והשפכים. פעולות מוקדמות מונעות נזקים סביבתיים בלתי הפיכים ויש להן משמעות כלכלית, חברתית וגלבואלית.