טפסים

 
 
 

אישור מנהל רוחבי לקליטת פסולת מסוכנת

 
1. מפעל אקו-אויל מחזיק באישור מנהל רוחבי החל משנת 2014
 • - עבור אמלוסיה ושפכים מינרליים
 • - עבור פסולת אנאורגניות- חומצות בסיסים ומי שטיפה.
2. אישור מנהל רוחבי מעביר את האישור לקליטת פסולות מסוכנות , אחריות הבדיקה והדיווח לידי מפעל "אקו אויל", בהתאם ליכולות הטיפול שלו בפיקוח המשרד להגנת הסביבה.אי לכך נקבעו סטנדרטים גבוהים של עבודה ועמידה בתקנים מחמירים של משרד הגנת הסביבה.
 • 3. הנהלים הנ"ל מתייחסים לסוגי השפכים הבאים:
 • - שפכים מינרלים - שמנים מינרליים ממפריד שומנים, שמנים הידראולים וכיו"ב.
 • - שפכי אמולסיות משומשות.
 • - מי שטיפה.
 • - חומצות ובסיסים
 • 4. במקרה והינך יצרן קטן (מייצר פחות מ-5 טון בשנה) של פסולת שמן מינרלי ושפכים אנאורגנים או פחות מ - 15טון אמולסיה ראה הצהרת יצרן קטן.
 • 5. יצרן הפסולת מעל 5 טון של שפכים מינרלים ואנאורגנים או מעל 15 טון אמולסיה בשנה, יפעל על-פי השלבים הבאים:

 • שלב א – טרום קליטה:
 • 1. יש למלא טופס " טרום קליטה" ולשלוח לכתובת הדוא"ל: qc@eco-oil.co.il.
 • 2. יש לשלוח אנליזה כמפורט ב- טופס פרמטרים לאנליזה, במקרה והיצרן לא יגיש את האנלזיה הנדרשת, אקו אויל תבצע את האנלזיה על חשבון הלקוח בעלות מוזלת של 1,950 ש"ח.
 • 3. לאחר קבלת האישורים מהלקוח אנשי המקצוע ב"אקו אויל" יבדקו את האנליזות והפרטים שנשלחו ,יוודאו שאכן יש ביכולתם לקלוט ולטפל בזרם הפסולת וימצאו את שיטת הטיפול המתאימה והזולה ביותר לפסולת הכוללת פתרון לתוצרי הלוואי מתהליך הטיפול.
 • 4. "אקו אויל" תשלח לנציג החברה את מסמך ההסכמה בו היא מאשרת לטפל בפסולת של הלקוח.

 • שלב ב' – המשלוח והטיפול:
 • 1. יצרן הפסולת ישלח אך ורק זרם פסולת אשר אושר במסמך ההסכמה (כפי שמופיע בסעיף 4 בשלב א').
 • 2.במפעלנו מתבצעות בדיקות קפדניות על הפסולת המתקבלת. הבקרה נעשית בכפוף לתנאי ההיתר שניתן למפעל אקו אויל.
 • 3. יצרן הפסולת ישלח את הפסולת באמצעות חברת הובלה (בעלת רשיון מוביל, היתר רעלים וכיו"ב), עם שילוט תואם לסוג הפסולת ו"טופס מלווה", להורדת טופס מלווה. חשוב לציין, ללא טופס מלווה הפסולת תוחזר ליצרן על חשבונו!

 • שלב ג' – לאחר תהליך הקליטה:
 • קבלת אישור קליטה וטופס מלווה חתום שישלח ללקוח בתוספת חשבונית.