מיחזור פסולת בתעשייה הכבדה ובתעשיית המזון

 
 
היכרות עם המשמעות של מיחזור בכלל והתמקדות בענפי התעשייה הכבדה והמזון בפרט יכולה לסייע בשמירה על איכות הסביבה, בחיסכון בהוצאות ובעמידה בכללי הרגולציה.

התעשייה הכבדה ותעשיית המזון מייצרות המון פסולת. יתרה על כך, היקף הפסולת המיוצרת בתעשייה הכבדה ובתעשיית המזון רק עולה מדי שנה. בין היתר, זה קורה עקב עלייה בהיקפי הצריכה, בגלל שימוש בחומרי גלם מסוימים בתעשייה הכבדה ובתעשיית המזון שבהם אי אפשר להשתמש לאחר מכן גם לטובת הצרכנים עצמם ובטכנולוגיות הקיימות. אבל מצד שני, קיימות גם שיטות מחזור חדשות שמוכיחות את עצמן על בסיס יום יומי.
 
מיחזור פסולת בתעשייה הכבדה
 

מה הוא מיחזור פסולת?

 
 
 
מיחזור פסולת הוא ניצול פסולת כחומר גלם לאחר שהיא עוברת תהליך טיפול מסוים. הפסולת שנוצרה במהלך ייצור של מוצרים שונים בתעשייה הכבדה ובתעשיית המזון, עוברת טיפול ולאחר מכן היא ממוחזרת. תהליכי הטיפול והמחזור מבוצעים במתקנים ייעודיים המפוזרים ברחבי הארץ. חומרי הגלם הממוחזרים יכולים לשמש גם לשימושים שונים מהשימוש הנעשה בחומר הגלם המקורי.
 

למה חשוב לסביבה שנמחזר?

 
היתרון המשמעותי למחזור טמון בהשפעתו הסביבה. באמצעות מחזור פסולת ניתן לצמצם את השימוש בחומרי גלם מסוימים, ובמקביל להפחית את כמות הפסולת להטמנה, ובכך התהליך תורם להפחתת הזיהום לסביבה והקטנת השפעה שלילית על האקלים לטווח ארוך.
 

לא רק שמירה על איכות הסביבה

 
יתרונות נוספים נובעים מתהליך מיחזור יעיל של פסולת הנוצרת בתעשייה הכבדה ובתעשיית המזון:
א. חיסכון בהוצאות – מחזור פסולת חוסך בהוצאות כי הוא מונע את הצורך ברכישה מחדש של אותם חומרי גלם. במקום לרכוש שוב את חומרי הגלם הבסיסיים, אפשר לחלץ אותם מתוך הפסולת.
ב. הקפדה על הנחיות המשרד לאיכות הסביבה – יש הנחיות רגולטוריות ברורות עבור חברות מענפי התעשייה הכבדה והמזון. בין היתר, הנחיות אלו קובעות מה עליהן לעשות על מנת לעמוד בכללי המיחזור.
ג. שיפור מוניטין – יותר ויותר חברות שונות בוחרות כיום למחזר חלק מהפסולות שלהן כדי לעמוד בסטנדרטים גבוהים. סטנדרטים אלו משמשים את החברות גם לצרכים כלכליים ומסחריים, כמו למשל לטובת שיפור המוניטין של התעשייה או התאגיד מול לקוחות הקצה, אך יש להם גם משמעות סביבתית רבה.
 

חשיבות קיומו של המתקן הארצי אקו אויל

 
מתקן ארצי כגון אקו אויל מסייע לתהליך של מיחזור פסולת מכל סוג. באמצעות מתקן מסוג זה, גם חברות קטנות וגם חברות גדולות מענפי התעשייה הכבדה או תעשיית המזון יכולות כיום ליטול חלק בתהליך המיחזור. יתרה על כך, המתקן הזה חשוב כי הוא מראה עד כמה המיחזור יכול וצריך להיות חלק בלתי נפרד מתהליך הייצור של המוצרים.
 

מיחזור לסיכום

 
מיחזור הוא כיום מרכיב חיוני בתהליך שבו מתבצע שימוש חוזר בחומרי גלם או במוצרים מסוימים. באמצעות המיחזור, ניתן כיום לנצל את תוצרי הפסולת ואף לייעל את הביצועים של חברות שונות מהתעשייה הכבדה או מתעשיית המזון.