תעודות-ואישורים

 
היתר רעליםהיתר רעלים
היתר חומרים מסוכניםהיתר חומרים מסוכנים
העברת פסולת שפכים אנאורגנייםהעברת פסולת שפכים אנאורגניים
העברת פסולת שמני
דרישות פיקוד עורך מרכז לחומ"סדרישות פיקוד עורך מרכז לחומ"ס
רשיון עסקרשיון עסק

שמנים ואמולסיות

שפכים אנאורגניים